شرکت تعاونی خدمات هوایی،جهانگردی و زیارتی هجرت آسمان چهارطاق فعالیت خود را در مردادماه سال 92 با نمایندگی ایرلاین های آسمان، العربیه ،فلی دبی، ایران ایر 

وایران ایرتور، کاسپین و....آغاز نموده است.از سوابق درخشان این آژانس مدیریت نمایندگی فروش آسمان با بیش از 12 سال خدمت می باشد.